Korektury

Korektury

Korektura je pro naše účely oprava gramatických, pravopisných či stylistických chyb v překladu. Základní jazyková korektura včetně kontroly úplnosti přeloženého textu je součástí každé zakázky a provádí ji jiná osoba než překladatel. Nad rámec základní úrovně překladu doporučujeme objednat si odbornou revizi a případně předtiskovou korekturu každého dokumentu, který bude libovolnou formou prezentován veřejně. Korektor pak kontroluje nejen pravopis a stylistiku, ale také odbornou stránku daného textu, typografické zvyklosti cílového jazyka a grafickou úpravu, která musí odpovídat originálu. Korektura může být objednána i samostatně bez překladu.

Cena korektury se pohybuje kolem 30 % ceny překladu.

„Základní jazyková korektura včetně kontroly úplnosti přeloženého textu je součástí každé zakázky“

Potřebujete jazykovou korekturu?

Nabízíme také