Korektury

Korektury

Korektura je pro naše účely oprava gramatických, pravopisných či stylistických chyb v překladu. Základní jazyková korektura včetně kontroly úplnosti přeloženého textu je součástí každé zakázky a provádí ji jiná osoba než překladatel. Nad rámec základní úrovně překladu doporučujeme objednat si odbornou revizi a případně předtiskovou korekturu každého dokumentu, který bude libovolnou formou prezentován veřejně. Korektor pak kontroluje nejen pravopis a stylistiku, ale také odbornou stránku daného textu, typografické zvyklosti cílového jazyka a grafickou úpravu, která musí odpovídat originálu. Korektura může být objednána i samostatně bez překladu.

Cena korektury se pohybuje kolem 30 % ceny překladu.

„Základní jazyková korektura včetně kontroly úplnosti přeloženého textu je součástí každé zakázky“

Potřebujete jazykovou korekturu?

Nabízíme také

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI

Kancelář je zavřená, ale nemějte obavy, pracujeme z domova a jsme stále připraveni Vám poskytnout veškeré naše služby.

Pokud nikoho nezastihnete v kanceláři, kontaktujte nás

e-mailem: media.market@mem.cz

nebo telefonicky: +420 222 317 669 (CZ/EN).

Váš MEDIA MARKET s.r.o.