Korektury

Korektury

Korektura je pro naše účely oprava gramatických, pravopisných či stylistických chyb v překladu. Základní jazyková korektura včetně kontroly úplnosti přeloženého textu je součástí každé zakázky a provádí ji jiná osoba než překladatel. Nad rámec základní úrovně překladu doporučujeme objednat si odbornou revizi a případně předtiskovou korekturu každého dokumentu, který bude libovolnou formou prezentován veřejně. Korektor pak kontroluje nejen pravopis a stylistiku, ale také odbornou stránku daného textu, typografické zvyklosti cílového jazyka a grafickou úpravu, která musí odpovídat originálu. Korektura může být objednána i samostatně bez překladu.

Cena korektury se pohybuje kolem 30 % ceny překladu.

„Základní jazyková korektura včetně kontroly úplnosti přeloženého textu je součástí každé zakázky“

Potřebujete jazykovou korekturu?

Nabízíme také

Jsme všichni očkovaní – jsme Vám opět plně k dispozici v naší kanceláři!
Všichni naši zaměstnanci mají již minimálně 14 dní po druhé dávce vakcíny proti koronaviru od firmy Pfizer. Nebojte se nás navštívit v naší kanceláři. Těšíme se na Vás!

We've all been vaccinated, and are once again fully at your disposal at our office!
All our employees received their second dose of the Pfizer vaccine at least 14 days ago. So, don't be afraid to come visit our office. We're looking forward to seeing you!