Překlady

Překlady

Překlady

Zajišťujeme různé typy překladů. Od informativního překladu, který slouží k prostému pochopení obsahu, až po vysoce odborné texty určené k publikování, včetně grafické úpravy podle originálu. Výsledný text prochází obvykle základní jazykovou korekturou, odborné texty navíc kontrolou terminologie, stylistiky a typografie. Korektury a revize zajišťuje jiná osoba než samotný překlad. Konečný rozsah překladatelských prací závisí na dohodě s objednatelem a má dopad na cenu a dodací lhůtu.

„Přeložený text zcela odpovídá originálu po obsahové i formální stránce, obvyklé pro cílový jazyk“

„Při dlouhodobé spolupráci nabízíme stálý tým projektového manažera a překladatelů“

Naše společnost nevyužívá strojové překlady a automatické překladače, ale specializovaný software CAT (Computer Aided Translation), např. SDL Trados nebo Transit NXT, který zaručuje úplnost a jednotnost odborných termínů, výrazů i celých vět. Další výhodou pro zákazníka je zrychlení a zlevnění práce. Poskytujeme slevy až 75 % podle počtu opakování v textu. Při dlouhodobé spolupráci nabízíme stálý tým dedikovaného projektového manažera a jednoho či více překladatelů a korektorů, kteří dodržují Vaše specifické požadavky a podílejí se na tvorbě Vašeho vlastního terminologického slovníku.

Překlady pokrýváme všechny evropské jazyky v kombinaci s češtinou a slovenštinou, ale také vybrané asijské jazyky (arabština, hindština, bengálština, urdština, japonština, čínština) a kombinace různých cizích jazyků. Naši překladatelé jsou vždy rodilí mluvčí cílového jazyka a mají mnohaleté zkušenosti z praxe. Najdeme pro vás toho správného překladatele, ať už potřebujete cokoli!

„Pokrýváme všechny evropské jazyky v kombinaci s češtinou a slovenštinou“

Cena překladu se účtuje za slovo nebo normostranu (NS*) zdrojového textu a pohybuje se v rozmezí od 250 Kč/NS do 1000 Kč/NS bez DPH v závislosti na kombinaci jazyků, odbornosti a časové náročnosti. Závaznou cenu vám sdělíme na základě dodaného zdrojového materiálu a požadovaného výstupu.

*1 NS představuje 1800 znaků včetně mezer.

Potřebujete profesionální překlad?

Nabízíme také