Tlumočení

Tlumočení

Kvalita našeho tlumočení

Tlumočením se rozumí ústní převod mluveného projevu z jednoho jazyka do druhého. Může být simultánní, nebo konsekutivní. Spolupracujeme pouze s odborníky s několikaletými zkušenostmi v oboru na úrovni odpovídající mezinárodním požadavkům. Vybraní tlumočníci jsou držiteli Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti podle zákona č. 412/2005 Sb. opravňujícího ke styku s utajovanými skutečnostmi.

„Spolupracujeme pouze s odborníky s několikaletými zkušenostmi v oboru“

„TLUMOČNÍCI PŘEKLÁDAJÍ V REÁLNÉM ČASE, BUĎ Z KABIN DO SLUCHÁTEK, NEBO MALÉ SKUPINCE OSOB ŠEPTEM“

Simultánní tlumočení

Obvykle se jedná o konferenční tlumočení projevů řečníků, kteří hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích. Tlumočníci v tlumočnických kabinách paralelně s projevem tlumočí do sluchátek účastníků v jejich preferovaném jazyce. V každé kabině tlumočí souběžně dva tlumočníci.
Na přání zajišťujeme i tlumočnickou techniku.
Jinou variantou simultánního tlumočení je šušotáž, šeptané tlumočení bez nutnosti použití tlumočnické techniky.

Cena se obvykle účtuje po půldnech a pohybuje se v rozmezí 4000–7000 Kč bez DPH za jednoho tlumočníka v závislosti na kombinaci jazyků.

Konsekutivní tlumočení

Jde o následné tlumočení, kdy tlumočník čeká, až řečník pronese určitou část projevu, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu do druhého jazyka. Obvykle se využívá při obchodních jednáních, obědech, u soudu, na úřadech apod. Soudní či úřední tlumočení smí zajišťovat pouze tlumočník oprávněný krajským soudem, který disponuje kulatým razítkem a provádí ověřené tlumočení se soudní doložkou.

Cena tlumočení se obvykle účtuje za hodinu a pohybuje se v rozsahu 900–1800 Kč v závislosti na kombinaci jazyků.

„Obvykle se využívá při obchodních jednáních, obědech, u soudu, na úřadech apod.“

Potřebujete profesionálního tlumočníka?

Nabízíme také

Jsme všichni očkovaní – jsme Vám opět plně k dispozici v naší kanceláři!
Všichni naši zaměstnanci mají již minimálně 14 dní po druhé dávce vakcíny proti koronaviru od firmy Pfizer. Nebojte se nás navštívit v naší kanceláři. Těšíme se na Vás!

We've all been vaccinated, and are once again fully at your disposal at our office!
All our employees received their second dose of the Pfizer vaccine at least 14 days ago. So, don't be afraid to come visit our office. We're looking forward to seeing you!