Tlumočení

Tlumočení

Kvalita našeho tlumočení

Tlumočením se rozumí ústní převod mluveného projevu z jednoho jazyka do druhého. Může být simultánní, nebo konsekutivní. Spolupracujeme pouze s odborníky s několikaletými zkušenostmi v oboru na úrovni odpovídající mezinárodním požadavkům. Vybraní tlumočníci jsou držiteli Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti podle zákona č. 412/2005 Sb. opravňujícího ke styku s utajovanými skutečnostmi.

„Spolupracujeme pouze s odborníky s několikaletými zkušenostmi v oboru“

„TLUMOČNÍCI PŘEKLÁDAJÍ V REÁLNÉM ČASE, BUĎ Z KABIN DO SLUCHÁTEK, NEBO MALÉ SKUPINCE OSOB ŠEPTEM“

Simultánní tlumočení

Obvykle se jedná o konferenční tlumočení projevů řečníků, kteří hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích. Tlumočníci v tlumočnických kabinách paralelně s projevem tlumočí do sluchátek účastníků v jejich preferovaném jazyce. V každé kabině tlumočí souběžně dva tlumočníci.
Na přání zajišťujeme i tlumočnickou techniku.
Jinou variantou simultánního tlumočení je šušotáž, šeptané tlumočení bez nutnosti použití tlumočnické techniky.

Cena se obvykle účtuje po půldnech a pohybuje se v rozmezí 4000–7000 Kč bez DPH za jednoho tlumočníka v závislosti na kombinaci jazyků.

Konsekutivní tlumočení

Jde o následné tlumočení, kdy tlumočník čeká, až řečník pronese určitou část projevu, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu do druhého jazyka. Obvykle se využívá při obchodních jednáních, obědech, u soudu, na úřadech apod. Soudní či úřední tlumočení smí zajišťovat pouze tlumočník oprávněný krajským soudem, který disponuje kulatým razítkem a provádí ověřené tlumočení se soudní doložkou.

Cena tlumočení se obvykle účtuje za hodinu a pohybuje se v rozsahu 900–1800 Kč v závislosti na kombinaci jazyků.

„Obvykle se využívá při obchodních jednáních, obědech, u soudu, na úřadech apod.“

Potřebujete profesionálního tlumočníka?

Nabízíme také